Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady przetwarzania danych osobowych TDJ Pitango Ventures Advisory Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, KRS: 0000629062, NIP: 5252670582, REGON: 365027938. w trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności przedstawia politykę wyjaśniając zasady stosowania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.TDJ Pitango Ventures Advisory Sp. z o.o. przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

„przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”

„zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”,

„adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,

„prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,

„przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,

„przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”.

Zgodność przetwarzania z prawem:

osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Administrator danychAdministratorem Państwa danych osobowych jest TDJ Pitango Ventures Advisory Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, KRS: 0000629062, NIP: 5252670582, REGON: 365027938. Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. udzielona zgoda,
 2. wykonanie umowy,
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzjiTwoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Okres przechowywania danych osobowychOkres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 1. przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przechowywania danych przez określony czas,
 2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 3. okres, na jaki została udzielona zgoda.
 Odbiorcy danychOdbiorcami Państwa danych mogą być:
 1. podmioty świadczące usługi IT,
 2. kurierzy,
 3. firmy dostawcze,
 4. firmy ochroniarskie
 5. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar GospodarczyPaństwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących ze Spółką i posiadających siedziby na terenie Izraela. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danychMacie Państwo prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 3. ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 4. przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.
Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Spółkę macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osoboweZabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych. Pliki cookies naszej polityki prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu TDJPitangoVentures.com.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

KONTRAHENCI

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TDJ Pitango Ventures Advisory Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, KRS: 0000629062, NIP: 5252670582, REGON: 365027938.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: kontakt@tdjpitango.com

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz, w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT

Informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TDJ Pitango Ventures Advisory Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, KRS: 0000629062, NIP: 5252670582, REGON: 365027938.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: kontakt@tdjpitango.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Państwa dane osobowe zamieszczone w piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji, zaś dane osobowe niezbędne do ewidencjonowania korespondencji będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie i wpis do książki korespondencji.

Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny do obsługi otrzymanej korespondencji.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

NEWSLTTER

Usługę newslettera świadczymy na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954).Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres hello@tdjpitango.com.Realizując usługę newslettera przetwarzamy dane osobowe, w związku z czym informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TDJ-Pitango Ventures Advisory Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, KRS: 0000629062, NIP: 5252670582, REGON: 365027938. 2. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: hello@tdjpitango.com 3. Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz imienia i nazwiska (jeśli wynikają z adresu e-mail) będą przetwarzane w celu realizacji usługi wysyłki newslettera  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera. 7. Wybrane dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi IT, prawne lub marketingowe. 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera. 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WNIOSKI

Wniosek o realizację praw osoby

 

Obowiązek informacyjny - Founderzy

Informujemy, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TDJ-Pitango Ventures Advisory Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, KRS: 0000629062, NIP: 5252670582, REGON: 365027938.
 2. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: kontakt@tdjpitango.com
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu analizy dostarczonego projektu oraz w celu przeprowadzenia procesu HR Due Diligence w trakcie którego weryfikowane są podane przez Ciebie okoliczności, w tym dotyczące doświadczenia i dotychczasowej współpracy – niezbędne w procesie inwestycyjnym.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie analizy projektu, potencjalnego procesu inwestycyjnego oraz realizacji ewentualnej umowy, maksymalnie 10 lat po przeanalizowaniu projektu, zakończeniu procesu inwestycyjnego lub ustaniu umowy.
 7. Wybrane dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym ze Spółką przy analizie projektów, potencjalnym procesie inwestycyjnym, realizacji ewentualnej umowy oraz zespołowi inwestycyjnemu.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w potencjalnym procesie inwestycyjnym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy.
 9. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek Informacyjny - Osoby trzecie

Informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TDJ-Pitango Ventures Advisory Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, KRS: 0000629062, NIP: 5252670582, REGON: 365027938.
 2. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: kontakt@tdjpitango.com
 3. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy od byłego współpracownika w procesie inwestycyjnym.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu weryfikacji okoliczności podanych przez współpracownika.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu HR Due Diligence.
 8. Wybrane dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym ze Spółką przy analizie projektów, potencjalnym procesie inwestycyjnym, realizacji ewentualnej umowy oraz zespołowi inwestycyjnemu.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres kontakt@tdjpitango.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.